Direct naar content
john doornik casting
john doornik casting

Algemene Voorwaarden

JDC is gevestigd in Amsterdam en staat bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 34126311. Het bedrijf wordt hierna ‘JDC’ genoemd.

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Boekingen

Artikel 3: het juist en volledig uitvoeren van de opdracht

Artikel 4: Annulering

Artikel 5: Betalingen

–              Talentfee

–              De agencyfee te weten 20% over de talentfee

–              De BTW over het totaal

Artikel 6: Aansprakelijkheid JDC

Artikel 7: Oneigenlijk gebruik

Artikel 8: Materiaalgebruik

Artikel 9: Geschillenregeling